www.votruba.in

úvodní stránka

škola:

tabulky
matematika
informační technologie
odkazy pro referáty
Makra - poslední příspěvek

Život:

fotky
odkazy

Valid XHTML 1.1

Valid XHTML 1.1

Novinky

Matematika 3. B Matematika 4. E Základy programování

Informační technologie 2C1 Informační technologie 2D1 Informační technologie 2E1 Informační technologie 2E2

Informační technologie 3A1 Informační technologie 3A2 Informační technologie 3B1 Informační technologie 3C2

2020

aktualizováno na nový školní rok

přidán obrázek tabulky v Excelu se všemi variantami zobrazení myši

objeveny skvělé stránky základní školy k informatice: vyuka.jihlavsko.cz

2019

10. 9. - nový školní rok

26. 1. - prezentace o SQL, příkazy jazyka SQL

2018

1. 9. - začne nový školní rok, odkazy na třídy aktualizovány

leden - přidán přehled informací o programovacím jazyce Logo

2017

prosinec - učitelé: sešity Excelu s číslicemi, funkcemi NSD a NSN a pár rozklady pro výuku dělitelnosti

2. ročník: procvičovací příklady s výsledky na kvadratické funkce a rovnice

listopad - 2. ročník: aktualizovány grafy: grafy mocninných funkcí online, graf funkce s x^5 online

září - schránka obsahuje přehled variant, které nabízí schránka v Microsoft Office Excel: vkládání vzorce (bez formátování), hodnot (bez výpočtů a formátování), formátu (bez obsahu), transponování, ...

květen - Návody na změnu rozměrů a ořez/výřez v programech GIMP, Paint.net a Photofiltre 7

únor - měním vzhled, přípomínky, jakékoliv, hlašte mně

2016

1. 9. - začne nový školní rok, odkazy na třídy aktualizovány

2015

6. 9. - začal nový školní rok, odkazy na třídy aktualizovány

7. 6. - pro 2. ročníky INT - moje krátké postřehy o úpravě obrázků ve volně šiřitelných programech: zde.

14. 2. - pro 2. ročník INT - logické funkce a funkce KDYŽ/IF, procvičovací příklady v Excelu a Calcu

1. 2. - pro 2. ročník INT - funkce pro práci s textem v tab. kalkulátorech, procvičovací příklady v Excelu a Calcu

25. 1. - pro 2. ročník INT - jak pracují tabulkové kalkulátory s datem a časem, jaké funkce jsou v Excelu a Calcu, procvičovací příklady v Excelu a Calcu

2014

25. 12. - pro 2. C - domácí procvičení s výsledky

17. 10. - WP2 pro zájemce - soubory ke stažení v zipu

24. 9. - pro INT, 2. ročník panelový správce, soubory, komprimace

18. 9. - WP pro zájemce - soubory ke stažení v zipu

30. 8. - tak už nám to začíná

1. 6. - pro MAT 1. C - řešení příkladů k opakování

30. 5. - pro MAT 1. C - příklady k opakování

30. 1. - pro INT - korekturní značky:
korekturní značky FF UK
korekturní značky na stránkách typo.cz
korekturní značky podle normy na stránkách Západočeské univerzity

25. 1. - pro INT 1. ročník: návod pro nástroj Najít a nahradit.

11. 1. - pro INT 1. ročník:

  • Antikva: Arabic Typesetting, BatangChe Normální, Book Antiqua, Bookman Old Style, Cambria, Century Schoolbook, Constantia, DejaVu Serif, Garamond, Gentium Basic, Gentium Book Basic, Georgia, Liberation Serif, Linux Libertine, Lucida Bright, Nyala, Monotype Corsiva, Palatino Linotype, PT Serif, Sylfaen, Times New Roman
  • Grotesk: Arial, Arial Black, Arial Narrow, Arimo, Calibri, Candara, Corbel, DejaVu Sans, Ebrima, Franklin Gothic, Franklin Gothic Book, Gill Sans, Gulim, Haettenschweiler, Impact, Kartika, Liberation Sans, Linux Biolinum, Lucida Sans, Meiryo, Microsoft Sans Serif, Miriam, Open Sans, Segoe UI, Source Sans Pro Italic, Tahoma, Trebuchet, Tw Cent, Verdana
  • Ozdobné: Comic, Gabriola, Mistral, Segoe Script, Segoe Print
  • Strojové: Century Gothic, Consolas, Courier, Fixed Sys, Liberation Mono, Lucida Console, MS Gothic, MS Mincho, Rockwell, Source Code Pro
  • Symbol: Bookshelf Symbol, MS Outlook, MS Reference Specialty, Symbol, Webdings, Wingdings, Wingdings 2, Wingdings 3 Century Gothic, Consolas, Courier, Fixed Sys, Liberation Mono, Lucida Console, MS Gothic
PDF s ukázkou písem

10. 1. - pro 2. C - výsledky opakovacích příkladů

2013

30. 11. - pro 2. C - Das ist Bomba! V desmos.com mám nachystány příklady na mocninné funkce (až pro x^5), kde můžete měnit parametry a vidět vliv na průběh grafu, a na racionální funkce, to jsou ty, kde je neznámá ve jmenovateli. Feel free to share!

17. 11. - pro 2. C - opraveno povídání o kvadratické nerovnici.

28. 9. - INT pro prváky - u vaší třídy je příklad na kódování - donesete-li na hodinu řešení, připíšu vám jedničku!

10. 9. - pro 2. C - opraveno povídání o kvadratické rovnici a jejím řešení

31. 8. - pro všechny - začínáme!

2. 6. - pro 1. C - vzhledem k nevýuce v pondělí dávám k dispozici výsledky: procvičovací příklady.

7. 4. - pro ohrožené opakováním z 4. ročníku: Za čtyři roky jsme toho naučili daleko více, ale toto považuji za zásadní a chcete-li ukončit rok/čtyři roky v dubnu, musíte mně dokázat, že opravdu toto umíte. Za týden (resp. týden a půl) dostanete písemku s deseti příklady z následujících oborů: výrazy (a+-b)^2, a^2-b^2 bez zaváhání, roznásobování závorek, sčítání výrazů, práce s mocninami, lineární rovnice se zlomky, s neznámou ve jmenovateli, lineární nerovnice a zápis intervalů, pravoúhlý trojúhelník a sin, cos, tg, jednoduché goniometrické rovnice a řešení v rozsahu 0°-360°, dosazování čísla do výrazu, průsečíky funkcí s osami, sinová a cosinová věta a obecný trojúhelník, vektor jako směr, posloupnosti - předpis z počtu členů, faktoriály a kombinační čísla. Na ukončení bude stačit zcela bezchybně vyřešit polovinu! Vše najdete na stránkách matweb.cz, příklady (neřešené) se najdou i na stránce aristoteles.cz.

21. 2. - z jiných zdrojů pro maturanty a 3. ročník MAV: výklad k opakování funkcí - funkce.eu V. Strnada, využívá program GeoGebra, obsahuje příklady, ke kterým je dostupný výsledek i postup řešení


20. 1. - matematika pro všechny: slovenská videa s výkladem středoškolské matematiky

2012

27. 12. - pro 1. C: v opakovacích příkladech byly dvě chyby, přikládám i výsledky

27. 12. - pro 3. C: přikládám zadání příkladů z planimetrie

30. 11. - pro 4. C: příklady z maturitních písemek

16. 11. - pro 4. E - klíčová slova: Euler, Královec, úloha s mosty - více zde

20. 10. - informační technologie pro 2. ročník - přidán článek o hromadné korespondenci

20. 10. - matematika pro 3. ročník - planimetrie Co je třeba znát z planimetrie (do strany 20)

10. 6. - matematika pro 2. ročník - goniometrické funkce, rovnice a sinová a cosinová věta v tabulce Excel a tabulce OpenOffice.org.

2. 6. - pro 2. E - čekám na mail o praxi: co jste dělali s počítači, co vám chybělo (co jsem vás nenaučil), co jste uplatnili, i negativní zpráva je zprávou. Můj mail, neznáte-li, je na stránkách školy.

27. 5. - pro 3. ročník: Analytická geometrie - parametrická rovnice přímky, obecná rovnice přímky, směrnicový tvar rovnice přímky, vzájemná poloha přímek

12. 5. - pro 3. ročník: Analytická geometrie - vektor, umsítění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace.

12. 5. - pro 2. ročník: Konstrukce goniometrických funkcí - převody stupňová a oblouková míra, zobrazení čísla na jednotkové kružnici, konstrukce funkce sinus a cosinus pomocí jednotkové kružnice, konstrukce funkce tangens a cotangens pomocí jednotkové kružnice

15. 4. - MAT pro 3. ročník - odchylka vektorů a skalární součin: v pdf

4. 3. - MAT pro 2. ročník - odkaz na goniometrie a trigonometrie, MFF UK

11. 3. - MAT pro 3. ročník: vektorová algebra a analytická geometrie na MFF UK.

28. 2. - MAT pro 3. ročník: posloupnosti - příklady z maturit

24. 2. - MAT pro 3. ročník: základní pojmy a pár příkladů (bez řešení) z finanční matematiky

22. 1. - MAT pro 3. ročník: Posloupnosti - vysvětlující čtyřstránkový materiál o posloupnostech s několika řešenými příklady; posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty

14. 1. - výukový program na mocniny a odmocniny, exponenciální a logaritmické funkce zde.

12. 1. - z maturitních písemek: stereometrie, funkce.

6. 1. - MAT pro 3. ročník, odkazy pro podporu stereometrie: video výklad stereometrie, vzorce a jednoduché příklady, a něco náročnějšího, úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů.

2011

16. 12. - MAT pro 2. ročník: výukový program k exponenciálním a logaritmickým rovnicím, verze 0.9, pozn.: chvilku to trvá, než se to načte

4. 12. - INT pro 1. ročník: sítě, prezentace v ppsx

27. 11. - INT pro 1. ročník: prezentace a grafické objekty

22. 11. - INT pro 2. ročník: prezentace o operačním systému

17. 11.- INT pro 1. ročník: pár poznámek o prezentacích

12. 11. - INT pro 2. ročník: grafy v textových editorech

11. 11. - MAT pro 3. ročníky, 8 stránek s příklady z maturit: 1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana, 6. strana, 7. strana, 8. strana

30. 10 - pro MAT, 3. ročník čtyřúhelníky

23. 10. - pro 2. C doporučuji si během týdne projít iracionální rovnice a příklady s výsledkem navíc
pro 3. C a 3. E otázky k přemýšlení

14. 10. - pro MAT 3. ročník několik odkazů geometrie: kdo nevěří, ať se koukne - úlohy pro základní školu, diplomová práce Štěpána Kurky na pomoc výuce geometrie, Planimetrie - konstrukční úlohy na trojúhelník a čtyřúhelník, Planimetrie - konstrukční úlohy na zobrazení.

1. 10. - pro INT 2. ročník logické funkce a logické obvody

23. 9. - pro INT, 2. ročník dvojková soustava

18. 9. - začal nový školní rok, se zpožděním a řadou podstatných a závažných změn. Ale: instituce zůstává institucí, učitel učitelem, žák žákem a člověk člověkem. Tak ať člověk člověku člověkem a ne vlkem (viz Znouzectnost - album Ukolébavky pro ne(v)hodné loutky, skladba Homo homini lupus).

27. 7. - pro ty, co si opakují ke zkoušce v náhradním termínu, jsou zde výsledky, pro ostatní opakující si jsou výsledky zde. Jsou-li nesrovnalosti, napište

30. 6. - v době prázdnin (i po nich) se občas objeví postřeh na mém blogu nebo fotky na rajčeti.

9. 7. - pro studenty matematiky opakovací příklady - pro 2. ročník celé, pro 1. ročník stačí si projít první část - výsledky přijdou po 31. červenci

5. 6. - pro 1. ročník matematika - prezentace o funkcích, v pdf, v odp, v ppt, a tabulka s lineární funkcí, v xlsx a ods. Příklady tabulek s lineární funkcí spolu s prezentací mohou napomoci k pochopení vlivu koeficientů na průběh funkce.

2. 6. - pro 2. ročník matematika - odkaz na vysvětlení goniometrických funkcí na stránce eucitel.
A kromě toho v tabulkách grafy goniometrických funkcí (y=a*f(b*x+c)+d, kde f(x) je sin, cos, tg, cotg) ukazující vliv parametrů na graf: sin/cos v xls, sin/cos v ods, tg/cotg v xls, tg/cotg v ods.

28. 5. - pro 2. ročník matematika: sinová a cosinová věta.

8. 5. - pro 1. ročník informatika: jak pracovat se záhlavím a zápatím

20. 4. - pro 2. ročníky exponenciální, logaritmické a goniometrické rovnice s výsledky, grafy a definiční obory, přehled o funkcích

10. 4. - tabulky podle normy plné poznámky k tabulkám podle normy, na stránkách NÚOV soubor s chybami a poznámkami

27. 3. - matematika pro 2. ročník: definice goniometrických funkcí, základní hodnoty goniometrických funkcí, další hodnoty goniometrických funkcí, goniometrické rovnice

13. 3. - informatika: tabulky
matematika pro 2. ročník: jednotková kružnice

6. 3. - matematika pro 2. ročník: pravoúhlý trojúhelník, v informatice přibyla informace o tabelačních značkách a tabulátorech

11. 2. - matematika pro 2. ročník: logaritmické rovnice

11. 2. - pár zajímavých odkazů k matematice: všehochuť pro "takové to domácí doučování", srozumitelně vysvětleny logaritmy, ale nejen ty

16. 1. - pro 2. ročník - Logaritmická funkce, Vlastnosti logaritmu

1. 1. - pro 2. ročník - Exponenciální rovnice, Prostá a inverzní funkce

2010

5. 12. - pro 2. ročník - Exponenciální funkce

28. 11. - pro 2. ročník - Mocninné funkce

21. 11. - pro 2. ročník - vlastnosti funkcí - příklady

14. 11. - pro 2. ročník: ke studiu funkcí doporučuji výukové programy eucitel RNDr. Jiřího Kocourka. A ještě lepší k pochopení samotné definice funkce je tato diplomová práce z dílny studenta MFF UK. A pak že neumíme vysvětlit, učíme nesrozumitelně a matematika je moc těžká;-)

6. 11. - pro 2. ročník: funkce a jejich vlastnosti.

31. 10. - pro 2. ročník: kvadratické nerovnice.

31. 10. - informační technologie: prezentace z oblasti hardware (ve formátu pps): myš, klávesnice a pevný disk. V pdf prezentace rozebrání počítače - fotky pořízeny před dvěma lety tehdejší 2. A, co bude letos maturovat. Ještě jednou díky! A mé první video umístěné na TyTrubko: návod na práci s mechanickou kalkulačkou PRODUX 1935.

17. 10. - pro 2. ročník: kvadratická funkce

7. 10. - pro 2. ročník: příklady na soustavy kvadratické a lineární rovnice a rovnice s neznámou ve jmenovateli

3. 10. - pro 2. ročník: co bylo (soustava lineární a kvadratické rovnice) a bude (iracionální rovnice).

19. 9. - pro 1. ročník: co chybí, doplní například i stránky ZŠ Dobřichovice - matematika
pro 2. ročník: vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

5. 9. - pro 2. ročník: kvadratické rovnice, které jsme brali v červnu, ale které jsem sem ještě nazavěsil, neb jsem je dopsal až dnes (ale vysvětlil už v červnu).

30. 6. - v době prázdnin (i po nich) se občas objeví postřeh na mém blogu nebo fotky na rajčeti.

7. 6. - pro všechny přehled tvorby tabulek dle Normy písemností.

16. 5. - pro 1. ročník: funkce a lineární funkce. Kromě toho je zde k dispozici prezentace o funkcích, v pptx odp, a tabulka s lineární funkcí, v xlsx a ods. Příklady tabulek s lineární funkcí spolu s prezentací mohou napomoci k pochopení vlivu koeficientů na průběh funkce.

2. 5. - pro 1. ročník: lineární nerovnice a rovnice s absolutní hodnotou.

23. 4. - pro 1. ročník: lineární nerovnice a lineární nerovnice s neznámou ve jmenovateli.

11. 4. - pro 1. ročník: soustavy lineárních rovnic.

28. 3. - pro 1. ročník: práce na pondělí a úterý a slovní úlohy - přehled.

22. 3. - pro 1. ročník: začínáme lineární rovnice a probíráme lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli.

27. 2. - pro 1. ročník Příklady ke čtvrtletce, omlouvám se za zpoždění.

14. 2. - pro 1. ročník: násobení a dělení lomených výrazů,
k prozkoumání: pro předmět Pouľití počítačů ve výuce jsem měl za úkol vytvořit výukový projekt a program. Zde je k dispozici prezentace o funkcích, v pptx odp, a tabulka s lineární funkcí, v xlsx a ods. Kromě toho jsem měl zhodnotit jiné programy, výuková CD či webové stránky. Zvolil jsem stránky www.hyl.cz, Střední odborná škola podnikatelská Trutnov a Státní těsnopisný ústav, prezentace je zde v pptx a odp.

10. 2. - informační technologie: referáty na druhé pololetí a odkazy.

7. 2. - pro 1. ročník: sčítání a odčítání lomených výrazů.

Jak "vymyslet" algoritmus - příklad s násobením a dělením nahrazeným sčítáním a odčítáním, včetně symbolů vývojových diagramů

31. 1. - pro 1. ročník: rozšiřování a krácení lomených výrazů.

22. 1. - pro 1. ročník: rozklad výrazů pomocí vzorců.

17. 1. - pro 1. ročník: dosazování do výrazů, úpravy vzorců, rozklad výrazů pomocí vytýkání, definice základních pojmů, počítání s mnohočleny, dělení mnohočlenu mnohočlenem.

8. 1. - dotazník pro studenty využití informačních technologií ve výuce

2009

31. 12. - pro 1. ročník: Výsledky příkladů na procvičování mocnin v pdf.

17. 12. - pro 1. ročník: Příklady na procvičování mocnin v pdf.

4. 12. - pro všechny: Douglas Adams - úkol na Programování v aplikacích, předmět Rozšiřujícího studia učitelství informatiky, další úkol je seznam a vkládání objektů na stránku, dotazník, který jen ukáže, co jste vyplnili

30. 11. - pro 1. ročník: odmocniny y mocniny s racionálním exponentem

12. 11. - přidána nová látka pro 1. ročník: mocniny s přirozeným exponentem, mocniny s celým exponentem a čísla zapsaná v semilogaritmickém tvaru.

3. 11. - Opraveno, dodáno: 40 příkladů k procvičení pro 1. ročník

25. 10. - Kombinatorika - odkaz na stránky MFF UK zabývající se kombinatorikou. omlouvám se čtvrťákům a čtvrťačkám, že o tři dny později, ale nebyl jsem ve stavu dát to sem dříve

4. 10. - Množiny a intervaly.

28. 9. - Iracionální čísla a reálná čísla.

21. 9. - Celá čísla a zlomky.

14. 9. - Nový školní rok, nové přípravy. Základní pojmy matematiky a Přirozená čísla pro studenty a studentky prvního ročínku.

7. 6. - Pro své potřeby jsem si ve Visual Basic vytvořil jednoduchý program, který z koeficientů určí řešení kvadratické rovnice. Třeba bude k užitku!

17. 5. - Opraveno řešení vzájemných poloh přímek pro 3. C v pdf, máte-li zájem si doplnit vektorovou geometrii, doporučuji stránky www.eucitel.cz.

11. 5. - obrázky grafů pro 2. B

6. 5. - dotazník o využití ICT na mé škole

6. 5. - přidána sedmistránková brožura v PDF vysvětlující kvadratické útvary známé jako kuželosečky

26. 3. - přidán přehled úkolů k makrům, včetně funkce Zbytek

2. 3. - přidán návod na základní použití vektorového kreslícího programu Creative DOCS. Ve formátu html zde, jako e-book typu FreeMaestro ke stažení. K tomu ještě srovnání obou programů - zde

22. 2. - přidán sedmý díl k makrům.

15. 2. - šestý díl k makrům.

8. 2. - přidán návod na základní použití vektorového kreslícího programu Inkscape. Ve formátu html zde, jako e-book typu FreeMaestro ke stažení.

8. 2. - skutečně přidán čtvrtý (což je zároveň pátý) díl - makra. Modří již vědí proč.

1. 2. - přidán vystřihovací model tří jehlů, které se dají složit do krychle. Model je ke stažení ve formátu SVG a PDF.

2008

17. 11. - přidána prezentace vysvětlující používání některých statistických funkcí v tabulkových kalkulátorech, prezentace je ve formátu pdf a odp

6. 10. - pro potřeby dovysvětlení posloupností je ke stažení čtyřstránkový přehled s několika příklady

6. 10. - Podzimní fotky s krátkým povídáním se objeví po kliknutí

19. 7. - Fotky z tábora Boltuky v Novohradských horách se objeví po kliknutí v novém okně

12. 4. - Fotky z čundru na Střelu se objeví po kliknutí v novém okně

30. 3. - Maturitní otázky (samozřejmě neřešené) z matematiky spojené s příklady ve formátu PDF spojené v samorozbalovacím archivu i v ZIP archivu

24. 3. - zde je obrázek ... aspoň trochu velikonoční nálady

23. 3. - matematika - V tabulkovém kalkulátoru (OO.o Calc - *.ods, MSO Excel - *.xls) připravený model pro graf funkce sinus se změnou amplitudy, frekvence, posunu na ose x a ose y

23. 3. - zde je obrázek "Modří již vědí..."

6. 1. - matematika - V tabulkovém kalkulátoru (OO.o Calc - *.ods, MSO Excel - *.xls) připravený model pro řešení kvadratických nerovnic s použitím kvadratické funkce

2007

19. 8. - výlet v Lužických horách - Heřmanice - Sokol - Tobiášova borovice - Popova skála - Vraní hory - Kozí hřbety - Bílé kameny: fotky a popis

2006

31. 12. - dva novoročně vánoční obrázky a přání - zde je obrázek a zde je obrázek

31. 12. - tabulky - přidány tabulky z letošních školení

31. 12. - Moje další fotky jsem si dal na www.rajce.net, doporučuji tento prostor pro fotky

23. 4. -  Grafy v OpenOffice.org Calc - v novém okně se otevře flash prezentace vytvořená s pomocí programu wink o tom, jak vytvořit graf; ovládá se pomocí zelených šipek

11. 4. - Jarní fotky z plánování letního tábora - sněženky, sníh, ohýnek a stopy zimních dramat

19. 3. - další pomůcka v tabulkách - nápověda v PDF o základních a matematických funkcích

26. 2. - k tabulkám přibyly dvě pomůcky - v PDF nápověda o operátorech a o číselných a jiných formátech buněk

26. 2. - přidány úpravy fotografií, které udělali mí studenti a studentky

21. 1. - konečně přidány i zimní fotografie

21. 1. - funkční odkaz na matematiku - funkce, logaritmická funkce

2005

18. 12. - funkční odkaz na informační technologie - vytváření šablon a formulářů

18. 12. - funkční odkaz na tabulky

16. 12. - přidán test kolegy J. Vojty, protože na adrese www.webpark.cz nefungoval

14.11. - kromě fotek nejde nic ;)

Spojení: v.votruba(zavináč)gmail.com